Atölye Çalışmaları

Sempozyomun gerçekleecei günlerde üç ayrı atölye çalıması düzenlenecektir. Bu atölyelerin dili Arapça olacaktır. Atölye çalımalarına katılım sadece davetledir. Katılmak isteyenlerin atölye çalımaları bavuru formunu doldurarak
( bilgi@arapcasempozyumu.org ) sempozyum ileti
im adresine göndermesi gerekir.

ATÖLYE I: Okuduunu Anlama Becerisinin Öretim Yöntemleri
ATÖLYE II: Dinlediini Anlama Becerisinin Öretim Yöntemleri
ATÖLYE III: Üretim Becerilerinin (Konuma-Yazma) Etkinletirilme Yöntemleri