Sempozyum Program Akışı İlan Edildi

Sempozyum Program Akışı İlan Edildi

1. Gün – 16 Aralık 2016 Cuma
14.00 – 15.00: Açılış ve Protokol Konuşmaları
 
1. Oturum: 15.00 – 16.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kazım Ürün
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyâtı
 
Arapça Hazırlık Sınıfı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinin Programlarının Hedef ve Mesleki
Yeterlilik Açısından Değerlendirilmesi.
Yard. Doç. Dr. Ömer İSHAKOĞLU (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)
Dr. Muhammed AĞIRAKÇA (Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumları)
 
Arap Dili Bölümlerinin Hazırlık Programlarında Arapça Öğretiminin Dersler, Kitaplar ve Yöntemler
Açısından Mevcut Durumu.
Yard. Doç. Dr. İbrahim ŞABAN (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)
Arş. Gör. Fatma Batkitar (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lisan Okulunda Arapça Öğretimi
Doç. Dr. Kerim Açık (29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Soru-Cevap
16.45 – 17.00: Ara
 
Atölye Çalışması: 17.00 – 18.30
Okuduğunu Anlama Becerisinin Öğretim Yöntemleri*
 
Takdim ve Moderatör
Prof. Dr. Ali Bulut (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi)
Atölye Sunumu
Prof. Dr. Hidaye Hidaye (Saudi Electronic University)
*Atölye çalışmalarının dili Arapça olacaktır.
 
 
2. Oturum: 09.00 – 10.45
Hazırlık Programlarının-Gerçekler ve Beklentiler Açısından- Arapça Öğretimine
Dair Hedefleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faruk Bozgöz
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 
Arapça Hazırlık Sınıflarında Ders Çeşitliliği ve İçerikleri Üzerine Bir Değerlendirme (Mütercim
Tercümanlık Bölümü ve İlahiyat Fakülteleri Deneyimi).
Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ (Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü)
Arapça Hazırlık Programlarının Yeterlilik Durumu ve Beklentilerin Karşılanması için Program
Önerileri.
Öğ. Göv. Ahmed RUHBAN (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi)
Murat Serdar ŞADOĞLU (Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumları)
Dinî Yüksek Öğrenim Gören Öğrencilerin Arap Diline Hazırbulunuşluk Düzeyleri ile Arapça Dersine
Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi
Örneği).
Yard. Doç. Dr. Kamil COŞTU (Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Soru-Cevap
10.45 – 11.00: Ara
 
 
3. Oturum: 11.00 – 12.45
Hazırlık Programlarının Ders Türleri, İçerikleri ve Dağılımları
Oturum Başkanı: İhsan Erkul
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 
تصور مقترح لتدريس النحو وظيفيًّا في السنة التحضيرية في تركيا
Öğ. Gör. Muhammed Huseyn HAMİDO (Mardin Artuklu Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi)
Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne Uygun Planlanan Arapça Hazırlık Sınıfı Öğretim Programları İçin
Tema ve İçerik Önerileri.
Yard. Doç. Dr. Murat ÖZCAN (Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
ة للسنة التحضيرية الوحدة العضوية في منهج تعليم اللغة العربي
Öğ. Gör. Adel SHATLH (Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Soru-Cevap
12.45 - 14.00: Yemek ve namaz arası
 
 
4. Oturum: 14.00 – 15.45
Arapça Öğretiminde Başarılı Olan Yöntem ve Stratejiler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 
Arapçanın Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarda Okuma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Yöntem
ve Etkinlik Önerileri
Yard. Doç. Dr. Senem SOYER (Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü)
Arapça Hazırlık Sınıflarında Ödevlerin Niteliğine Dair Öneriler
Okt. Emine BAĞMANCI (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Arş. Gör. Gül Şen YAMAN (Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
أثر التغذية الراجعة عند المتعلمين الأتراك في السنة التحضيرية
Alaa Abdulhadi EL-GHAZZAVİ (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Soru-Cevap
15.45 – 16.00: Ara
 
5. Oturum: 16.00 – 17.45
Arapça Öğretiminin Türkiye Ortamındaki Problemleri ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kenan Demirayak
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı
 
ة للناطقين بغيرها: المشكلة والحلّ طرائق تعليم اللغة العربي
Dr. Abdulhalim Muhammed ABDULLAH (Mardin Artuklu Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi)
ة في الصفوف التحضيرية والحلول المقترحة: )دراسة تطبيقية مشكلات تعليم اللغة العربي
ة، جامعة غازي( مقارنة بين كليتي: الإلهيات، جامعة أنقرة - والتربي
Dr. Ahmed İsmail Hassan ALY (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
ة للناطقين بغيرها وطرق حلولها الصعوبات اللغوية التي تواجه متعلمي اللغة العربي
Macid Hac MUHAMMED (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Soru-Cevap
17.45 – 18.00: Ara
 
Atölye Çalışması: 18.00 – 19.30
Dinlediğini Anlama Becerisinin Öğretim Yöntemleri*
 
Takdim ve Moderatör
Prof. Dr. Mehmet Mesut Ergin (Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)
Atölye Sunumu
Prof. Dr. Hidaye Hidaye (Saudi Electronic University)
*Atölye çalışmalarının dili Arapça olacaktır.
 
3. Gün – 18 Aralık 2016 Pazar
 
Atölye Çalışması: 09.00 – 10.30
Takdim ve Moderatör
Prof. Dr. Yakup Civelek (Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Atölye Sunumu
Prof. Dr. Hidaye Hidaye (Saudi Electronic University)
*Atölye çalışmalarının dili Arapça olacaktır.
10.30 – 11.00: Ara
 
6. Oturum: 11.00 – 12.45
Türkiye Ortamındaki Arapça Öğretmenlerinin Yeterlilik Kriterleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Bostancı
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
معلم العربي
Öğ. Gör. Hamdo EL-HUSEYN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
ة في برامج السنة التحضيرية في الجامعات ة لدى معلمي اللغة العربي مدى توافر الكفايات التقني
التركية
Öğ. Gör. Ali Abdulvahid ABDULHAMİD (Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Arapça Hazırlık Programlarında Görevli Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterlilikleri
Prof. Dr. Âdem YERİNDE (İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi)
Soru-Cevap
12.45 - 14.00: Yemek ve namaz arası
 
7. Oturum: 14.00 – 15.45
Hazırlık Programlarındaki Derslerin Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ارات اللغوية في السنوات التحضيرية في ضوء الإطار المرجعي الأوروبي المشترك تطوير الاختب
للغات
Dr. İslam YÜSRİ (Mısır Divan Dil Merkezi)
Yard. Doç. Dr. Sultan ŞİMŞEK (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
ة في السنة ار تحديد المستوى اللغوي في برامج تعليم اللغة العربي نموذج مقترح لكيفية تصميم اختب
التحضيرية في الجامعات التركية
Yard. Doç. Dr. Nurgül KARAHAN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi)
Öğ. Göv. Leyali Ahmed ED-DARAZİ (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Arapça Hazırlık Sınıfları Öncesinde LYS Sınavlarında Arapça Soru Kriterleri Üzerine Bir Deneme
Prof. Dr. Nurettin CEVİZ (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi)
Soru-Cevap
15.45 – 16.00: Ara
 
Kapanış Oturumu: 16.00 – 16.30
Sonuç Bildirgesinin Okunması
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem Yerinde
(İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi)