Sempozyum Tebliğler Kitabı

Sempozyum tebliğler kitabı 31 Ocak 2017 tarihine kadar basılmış olacaktır. www.akdemyayinlari.com adresin​den temin edebilirsiniz.

Sempozyum tebliğler kitabı 31 Ocak 2017 tarihine kadar basılmış olacaktır. www.akdemyayinlari.com adresin​den temin edebilirsiniz.