Kayıt ve Katılım Koşulları

  1. Gönderilen tebliyukarıda zikredilen temalarla ilgili olmalıdır.

  2. Tebliler bilimsel, objektif ve özgün olmalıdır.

  3. Tebliler daha önce sunulmamıve yayınlanmamıolmalıdır.

  4. Tebliler tamamıyla teorik olmamalı, uygulamaya yönelik önermeler içermelidir.

  5. Teblilerin dili Türkçe veyahut Arapça olmalıdır.

  6. Gönderilen özetler ve tam metinlerde belirlenen yazım kurallarına uymak mecburidir.

  7. Aratırmacı ilan edilen son gönderim tarihine kadar düzenleme kuruluna en az 300 kelimelik tebliin konusunu, önemini ve hedeflerini açıkladıı bir özeti, ilgili bavuru formunu doldurarak özgeçmibilgileriyle birlikte ( bilgi@arapcasempozyumu.org ) sempozyum iletiim adresine göndermesi gerekir.

  8. Tebliin tam metni 3000 kelimeden az 6000 kelimeden fazla olmamalıdır.