Önemli Hususlar

Bavuru tarihinden sonra gönderilen bildiri özetleri deerlendirmeye alınmayacaktır.

Özetleri kabul alıp tam metinlerini ilan edilen vakte kadar göndermeyenlerin kabulleri iptal edilecek ve sempozyum programından çıkarılacaktır.

Bilim kurulu teblimetinleri üzerinde tashih ve deiiklik isteme hakkına sahiptir, katılımcıların kurulun istemiolduu deiiklikleri yerine getirmesi taahhüdünde bulunması gerekir.

Düzenleme Kurulu sempozyumun hedefleri ile uyumayan teblileri kabul etmeme yetkisine sahiptir. Kurulun kabul etmeme gerekçelerini belirtme yükümlülüü bulunmamaktadır.