Sempozyum Temaları

 

Hazırlık Programlarında Arapça Öretiminin Mevcut Durumu:

Bu tema, farklı deneyim ve tecrübeleri gözlemlemek üzere Türkiye’deki Arapça hazırlık programları kapsamında çeitli programlar arasında karılatırmaların yapıldıı saha çalımalarına dayanan aratırmalar içerir.

 

Hazırlık Programlarının -Gerçekler ve Beklentiler Açısından- Arapça Öretimine Dair Hedefleri:

Bu tema, hazırlık sınıflarının örenme çıktılarına odaklanarak belirlenen hedefleri salayıp salamadıını ölçen veyahut bu hedeflerin hazırlık programlarının gerçekleriyle uyuup uyumadıını ortaya koyan, ayrıca uluslararası standartlara göre hazırlık sınıflarının genel ve özel (lâhiyat Fakültelerinde Mesleki Arapça Öretimi gibi) hedeflerinin yeniden düzenlenmesine katkı salayan aratırmalar içerir.

 

Hazırlık Programlarının Ders Türleri, çerikleri ve Daılımları:

Bu tema, hazırlık sınıflarında okutulan ders türlerine ve içeriklerine odaklanan, bu derslerin hazırlık programları içindeki daılım mekanizmalarını inceleyen, ayrıca öretim sürecinde dil becerilerinin ders türlerine entegrasyonu sorununu (becerilerin ayrı veya birletirilmiolarak verilmesi) ve hazırlık sınıflarındaki öretim programlarını destekleyici farklı ders türlerini ele alan aratırmalar içerir.

 

Arapça Öretiminde Baarılı Olan Yöntem ve Stratejiler:

Bu tema, hazırlık programlarındaki derslerde dilsel ögelerin ve dil becerilerinin etkili öretim yöntem ve tekniklerine ve bu programlarda Arapça örenenlerin dil performanslarının gelitirilmesi için önerilen stratejilere odaklanan aratırmalar içerir.

 

Arapça Öretiminin Türkiye Ortamındaki Problemleri ve Çözüm Önerileri:

Bu tema, tercümenin öretim sürecindeki yeri ve nedenli katkı saladıı, dilbilgisi kurallarının öretimi ve nedenli odaklanılması gerektii, dilin kavrama becerilerinin önemsenip üretme becerilerinin ihmal edilmesi veyahut tam tersi, ayrıca sınıf yönetimi ile ilgili sorunlar gibi, hazırlık programlarında Arapça öretimine dair sorunları ele alan aratırmalar içerir.

 

Türkiye Ortamındaki Arapça Öretmenlerinin Yeterlilik Kriterleri:

Bu tema, Türkiye ortamındaki Arapça öretmenlerinde bulunması gereken mesleki, dilsel, iletiimsel, kültürel ve kiisel yeterlilikler gibi bilisel ve davranısal bileenlere odaklanan aratırmalar içerir.

 

Hazırlık Programlarındaki Derslerin Ölçme ve Deerlendirme Kriterleri:

Bu tema, ölçme ve deerlendirme araçlarından sayılan; seviye belirleme sınavları, hazırlık sınıfları derslerinin yazılı ve sözlü sınavları, ayrıca örenim süresince uygulanan hızlı sınavlar, çalıma dosyaları, öretim amaçlı görev ve projeler ve öretmen kanaatleri gibi araçların ele alındıı ve gelitirildii aratırmalar içerir.