Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (Mardin Artuklu Üni. Rektörü)

Türkiye’de yoğunlaştırılmış Arapça eğitimlerinin sahaya yansımaları ile birlikte akademik olarak ele alınacağı sempozyum programımızın yeni bir sayfa açacağını ümid ediyoruz.