Tebliğlerin Sunumu ve Yayımlanması

 

  1. Tebliin sunum dili Türkçe veyahut Arapça olmalıdır.

  2. Her bir tebliciye tanınan konuma süresi 25 dakika ile sınırlıdır.

  3. Tebliciden aratırmasını, hazırladıı sunum eliinde anlatması beklenmektedir. lgili sunum dosyasının düzenleme kuruluna en geç sempozyum tarihinde 1 hafta önce iletilmesi gerekir.

  4. Teblilerin tam metinleri sempozyum düzenleme kurulu tarafından sempozyum öncesinde basılacak ve bir kitapta yayınlayacaktır.

  5. Teblilerin basım hakkı sempozyum düzenleme kuruluna ait olacaktır. Tebliler için herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

  6. Teblileri kabul edilen aratırmacıların yurtiçi yol ve konaklama masrafları sempozyum düzenleme kurulu tarafından karılanacaktır.